Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is : Noud Broeren

Cv noud broeren Forward Advocaten

Advocaat

Vestiging Tilburg

Noud is als specialist in ondernemingsrecht en burgerlijk procesrecht onderdeel van de sectie Corporate Litigation. Bij Forward Advocaten adviseert hij cliënten met name op het gebied van dreigende geschillen. Komen partijen er onderling niet uit, dan schuwt hij de gang naar de rechter niet.

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Noud verbonden aan de Juridische Hogeschool, waar hij als docent de koppeling tussen onderwijs en praktijk voor studenten tastbaarder maakt. Ook is hij lid van de Ronde Tafel in Tilburg, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Ateliers Tilburg én lid van de Raad van Toezicht van de SMC Tilburg.

Rechtsgebiedenregister

Noud Broeren staat geregistreerd op hoofdrechtsgebieden burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht.

Op grond van deze registratie is Noud verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.