Volg ons op Linkedin

Linkedin

Contracten met een buitenlandse contractspartij; bent u voldoende beschermd?

Forward week9liti web

U staat op het punt om een contract te sluiten met een belangrijke in het buitenland gevestigde klant. Waarop moet worden gelet om te zorgen dat, in het geval er problemen zijn met deze klant, daar ook een goede juridische oplossing voor kan worden gevonden? Als voorbeeld een paar dingen die daarbij van belang zijn:

Rechtskeuze: bij voorkeur een keuze voor de toepassing van Nederlands recht, zodat de gevolgen van het contract goed te duiden zijn en u zich door een Nederlandse advocaat ter zake kunt laten bijstaan. Een dergelijke keuze wordt in veel gevallen ook erkend in veel landen.

Forumkeuze: een Nederlandse rechter die uw geschillen beslecht of moet er een arbitrageclausule worden opgenomen om er zeker van te zijn dat een uitspraak ook tegen de buitenlandse klant tenuitvoer kan worden gelegd?  Het antwoord op deze vraag wordt mede bepaald door het land waarin uw klant is gevestigd.

Eigendomsvoorbehoud: Als er een eigendomsvoorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van door u verkochte en aan deze klant geleverde zaken, kan dat eigendomsvoorbehoud dan ook tegen de klant worden ingeroepen indien deze geleverde zaken zich in het buitenland bevinden? Dat zal per land moeten worden bekeken.

Algemene voorwaarden: Zijn de door u gehanteerde algemene voorwaarden voldoende toegespitst op in het buitenland gevestigde klanten en gelden daarvoor nog andere vereisten? Kortom: er is dus een aantal belangrijke punten waarop goed gelet moet worden om een waterdicht contract te sluiten met een in het buitenland gevestigde klant.

Bij het Forward team is een aantal specialisten op dat gebied werkzaam die deze vragen voor u kunnen beantwoorden aan de hand van het contract dat u wenst te sluiten.

Spread the word. Share this post!

Forward week47website

Per direct ontbinding arbeidsovereenkomst: werknemer weigert dragen mondkapje

24-11-2021

Per direct ontbinding arbeidsovereenkomst: werknemer weigert dragen mondkapje

Werkgever, werkzaam in de schoonmaakbranche, heeft haar medewerkers laten weten dat zij tijdens het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden altijd een mondkapje moeten dragen. De klanten van werkgever zijn luchtvaartmaatschappijen. De schoonmaakwerkzaamheden bestaan uit het reinigen van vliegtuigen. De vliegtuigmaatschappijen hanteren een strikte mondkapjesplicht op de luchthaven en aan boord van de vliegtuigen. Eén van de medewerkers…
Forward week43c website

Mijn ex wil het huis niet verkopen. Wat kan ik doen?

25-10-2021

Mijn ex wil het huis niet verkopen. Wat kan ik doen?

Het komt geregeld voor dat mensen na het verbreken van hun relatie een geschil krijgen over de verdeling van hun gezamenlijke woning. Soms wil een van de twee graag in het huis blijven wonen, maar duurt het erg lang om uit te zoeken of dit financieel ook haalbaar is. De andere partij wil dan graag duidelijkheid.
Forward advocaten divers lr14

Recreatie – Cases

29-09-2021

Recreatie – Cases

Robin Schelvis heeft recreatieondernemers in verschillende procedures bijgestaan, met mooie resultaten. 
Forward week39c web

Alimentatie voor 18 tot 21-jarigen: wat als u er niet samen uitkomt?

28-09-2021

Alimentatie voor 18 tot 21-jarigen: wat als u er niet samen uitkomt?

Scheiden is al verdrietig genoeg, helemaal erg is het als kinderen tegenover hun ouders komen te staan. Als het gaat om jongmeerderjarigen (kinderen van 18 tot 21 jaar), is dat helaas met enige regelmaat het geval. Dat komt doordat sommige rechters vinden dat de wet geen ruimte biedt om in de scheidingsprocedure tussen de ouders…