Volg ons op Linkedin

Linkedin

Privacyrecht

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemers zich houden aan de Wbp regelgeving. Voldoet uw onderneming aan deze regels? Of ontwikkelt u nieuwe projecten die gevolgen hebben voor het verwerken van persoonsgegevens en brengt u gestructureerd privacy risico’s in beeld?

Team Forward geeft u advies over het privacy-minded maken van uw organisatie door risico’s in kaart te brengen, (Europese) regelgevingen correct toe te passen en een ‘Privacy Impact Assessment’ (PIA) uit te voeren.