Volg ons op Linkedin

Linkedin

Jeugdrecht

Jongeren tot 18 jaar vallen onder het civielrecht (personen- en familierecht). Bij het jeugdstrafrecht geldt dit voor minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar. Onze advocaten van Forward Familierecht staan ouders en kinderen bij wanneer er een geschil met de gemeente bestaat over passende jeugdhulp. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en aanraking met Bureau Jeugdzorg. De onderwerpen gesloten jeugdhulp, schoolverzuim en kindermishandeling vallen onder De Raad voor de Kinderbescherming en zijn ook verbonden aan het jeugdrecht.