Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: een advocaat met een specialisme in de verhuur van goederen en diensten

650x215 forward advocaten logo 1

Verhuur

Forward is lid van de brancheorganisatie Verhurend Nederland. Als lid van deze brancheorganisatie helpen wij veel verhuurbedrijven in juridische zaken. Denk aan huurcontracten in binnen- en buitenland en aansprakelijkheidskwesties.

Forward zorgt voor de juiste juridische overeenkomsten

De meest voorkomende problemen zijn huur gerelateerd en hebben te maken met het huurrecht. Wij zijn ervaren in het opstellen van verhuurvoorwaarden, algemene voorwaarden en verhuurcontracten. Preventief voorkomen wij voor bedrijven in de verhuursector juridische problemen. Twee zaken zijn daarin van belang: het opstellen van goede huur- en algemene voorwaarden én een door al uw medewerkers gehanteerde procedure van overhandigen en laten erkennen van deze voorwaarden. In aansprakelijkheidskwesties staat u daarmee al op voorsprong.

Preventief handelen

Bij aansprakelijkheid gaat het meestal om dat een bepaald apparaat niet naar behoren functioneert, met schade als gevolg. Bijvoorbeeld een aggregaat dat ontploft of een hoogwerker die omvalt. Wat is daarvan de oorzaak? Is de oorzaak ondeugdelijk gebruik of was het apparaat niet in orde? In de contractvoorwaarden kan preventief aansprakelijkheid uitgesloten worden. Bijvoorbeeld door te stellen dat degene die het apparaat bedient daartoe bevoegd moet zijn. Of in het geval van een hoogwerker dat de werknemers in het bezit zijn van het certificaat “Veilig werken op hoogte”.

Zijn uw overeenkomsten waterdicht?

Neem geen risico en investeer in een quick scan en advies van de Forward Advocaten