Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: een advocaat die u van a tot z adviseert en begeleidt in vastgoed

650x215 0000 bdf9830 kopie

Vastgoed

De overheid is altijd partij in de ontwikkeling van vastgoed. De overheid toetst ten eerste of het plan voor projectontwikkeling past in het bestemmingsplan. Daarnaast bewaakt de overheid de belangen van naastliggende bedrijven of omwonenden. De afweging is of het te ontwikkelen vastgoed schade toebrengt aan deze belanghebbenden. Een nieuw winkelcentrum zou bijvoorbeeld het voortbestaan van al gevestigde winkels kunnen bedreigen of een hoogbouw neemt zon weg in de tuin van naastliggende woningen.

Forward kan beoordelen wat passend is binnen het bestemmingsplan en welke bezwaren van belanghebbenden mogelijk op kunnen spelen. Forward toetst daarop het bouwplan en adviseert in de opstelling of bijstelling daarvan. Ook faciliteren wij het directe contact en overleg met de omgeving. De praktijk leert dat er meer en betere oplossingen zijn dan voor de rechter staan. Zo voorkomen wij door een goede voorbereiding vertraging in het ontwikkelproces.

Vergunning voor een energiezuinig gebouw: wij regelen het

Steeds meer vastgoedontwikkelaars kiezen ervoor om een toekomstbestendig en energiezuinig gebouw te ontwikkelen. Voor een appartementengebouw zou bijvoorbeeld, met gebruikmaking van zonnecollectoren, een eigen energienet aangelegd kunnen worden. Zeker in deze tijd van oplopende energieprijzen is dit kostentechnisch interessant. Zelf energie produceren en aan uzelf leveren is niet zonder meer toegestaan. De overheid dient hiervoor een vergunning te geven en bestaande energieleveranciers kunnen bezwaar maken.

Forward kent de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de vergunning te krijgen en kan u daarin volledig bijstaan. Met ons specialisme in de energietransitie kennen wij alle mogelijkheden en alternatieven. Die kennis stellen wij u graag ter beschikking.

Een huur- of koopovereenkomst waarin aan alles gedacht is

Als het ontwikkelde vastgoed niet voor eigen gebruik is, zoekt u een goede huurder of koper. Door in de overeenkomst alles goed te regelen voorkomt u achteraf problemen. Forward begeleidt u in onderhandelingen over het opstellen en het beoordelen van de huur- of koopovereenkomst. Bij huur wilt u natuurlijk een langdurig rendement behalen. Maar wie is een goede huurder en wat legt u vast om in de toekomst niet onverwacht voor extra investeringen te komen staan? Wij kennen de risico’s en weten hoe die uit te sluiten in de overeenkomst.

Mocht een huurder niet betalen, dan bent u bij Forward als select lid van de Vereniging van Huurrecht Advocaten aan het juiste adres. Is de niet-betaling te wijten aan liquiditeitsproblemen dan zetten wij ons in voor een betalingsregeling. Mocht de betalingsachterstand structureel zijn, dan gaan wij in overleg met u voor ontbinding van de overeenkomst. Als de huurder niet betaalt omdat er tekortkomingen aan het pand zijn, gaan wij namens u in overleg met de huurder om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Maar mocht het nodig zijn, dan schuwen wij de gang naar de rechter niet om uw recht te halen.

U wilt van de verhuurovereenkomst af

Stel dat u eigenaar bent van een verzamelgebouw met meerdere bedrijfsunits, waarvan iedere unit een andere huurovereenkomst en dus ook een andere einddatum heeft. Indien u uw bedrijfsgebouw wilt herontwikkelen dient u met alle huurders tot een overeenkomst te komen. Forward kan dit gehele traject voor u regelen: juridische advisering, een herontwikkelingsplan, inventarisatie huurdersbelangen en overleg om tot een overeenkomst te komen met alle huurders.

Alstublieft, voor u: onze kennis over vastgoed.

In vastgoed is een goede voorbereiding van groot belang.

Een doordachte aanpak voorkomt onnodige vertraging en problemen achteraf. Wilt u alles van A tot Z geregeld hebben? Forward Advocaten staat voor u klaar.