Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: een advocaat die de dynamiek van een start-up aanvoelt

650x215 0026 bdf9535

Start-ups

Start-ups zijn bevlogen ondernemingen. Organisaties die ongelofelijk doelgericht zijn. Gedreven met grote productiviteit en enthousiasme om van het idee een succes te maken. Met een positieve vibe om snelheid te maken. Technologie staat niet stil: doorgaan en blijven ontwikkelen moet. Toch kan het plots tot stilstand komen door een geschil met een leverancier of afnemer over de kwaliteit van het product.

Snel schakelen want het moet door

Bij Forward vindt de start-up een advocaat die bij een geschil de kansen en mogelijkheden aangeeft en vervolgens strategisch advies geeft. Een start-up kan zich vaak geen kostbare en tijdrovende procedure permitteren. Daarom kijkt Forward naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Vaak is er een wederzijdse afhankelijkheid en is er voor de time to market geen alternatief. Maar als het niet anders kan of als procederen de weg is, dan doen wij dat ook. Met volle inzet. Onder die druk komt er vaak ook beweging.

Een goede oplossing bij onderlinge wrevel

Een start-up ontstaat vaak in de studiebanken. Vrienden die samen de schouders eronder zetten. Na verloop van tijd kan door persoonlijke ontwikkeling, groei van de organisaties of botsende karakters onenigheid ontstaan tussen de oprichters. Uit elkaar gaan is dan soms de enige manier. Bij Forward weten wij in dat geval een passende oplossing voor u te vinden. Met afspraken over zaken als waardering, klantenexclusiviteit en product eigenaarschap.

Nieuwe investeerders betekent vaak ook een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst

Wanneer de start-up groeit, komen er andere investeerders aan boord. Niet meer de financiers die de start mogelijk maakten, maar ondernemers die strategisch investeren en met ondernemerskwaliteiten sturen op financiële ratio’s. Het komt dan aan op vastleggen van nieuwe afspraken in de overeenkomst over zeggenschap en wie welke beslissingen mag nemen. Forward staat voor de belangen van de start-up. Bij succes wil iedereen profiteren. Forward bewaakt de redelijkheid daarin.

Verkoopklaar maken van de onderneming

Voordat het verkooptraject begint moeten zaken goed doorlopen worden: waar zitten de assets van het bedrijf, is alles vastgelegd in contracten of moet dat nog gebeuren óf zijn er geschillen die eerst opgelost moeten worden? Forward heeft dit traject meermaals doorlopen en kan de start-up hierin maximaal adviseren en faciliteren.

Onderhandelen met resultaat zonder dat het als onderhandelen voelt

Onze visie is om niet voor het maximale resultaat op korte termijn te gaan. Maar voor een snel en goed resultaat, dat op langere termijn meer oplevert voor de opdrachtgever. Met onze eerlijke, op vertrouwen gebaseerde samenwerking gaan wij voor een langdurige relatie. Samen bouwen aan de toekomst.

Alstublieft, voor u: onze kennis over start-ups.

Neem nu contact op voor juridisch start-up advies!

Altijd op maat.