Volg ons op Linkedin

Linkedin

Forward is: een in de zorg gespecialiseerde advocaat die met persoonlijke aandacht resultaat boekt

Zorg - Forward Advocaten

Zorgbedrijven

In de zorg gaat het om mensen. De zorginstelling en haar medewerkers hebben daar vol de focus op en willen het beste voor de cliënt. Dit elke dag waarmaken wordt er niet gemakkelijker op. Cliënten en de mensen daaromheen zijn mondiger dan ooit. U heeft ook te maken met een marktwerking die de zorg steeds zakelijker maakt. Door de toenemende regelgeving en het aangaan van samenwerkingen en fusies om de concurrentiestrijd te winnen in aanbestedingen, wordt het lastiger om contractafspraken te maken met zorgverzekeraars.

Forward kent de zorgsector

Wij acteren in kwesties waarin cliënten en hun familie, al dan niet terecht, opkomen voor hun rechten tot aan discussies op bestuurlijk niveau. Met een doortastende, respectvolle werkwijze weten wij daarin de beste resultaten te boeken. Als zorginstelling zit u niet te wachten op gerechtelijke procedures die in de openbaarheid komen. Door in het gesprek met de cliënt, ouder of bewindvoerder de communicatie helder en gericht op gang te houden, voorkomen wij escalaties.

Bijvoorbeeld als het gaat om informatie uit een cliëntendossier. Als zorginstelling mag u niet alles delen met derden. Wat u wel of niet ter inzage mag geven is helemaal afhankelijk van de zaak. Daar is geen generieke regel voor. Forward Advocaten kan daar per zaak specifiek uitsluitsel over geven. Of wat mag u wel of niet doen in het betrekken van gescheiden ouders bij de behandeling van het kind? Hebben ze allebei dezelfde rechten? Zijn ze het eens met elkaar of is er een conflict en hoe kunnen wij het belang van het kind dan laten prevaleren? Forward Advocaten kan in dat geval als mediator optreden die de communicatie gaande houdt om tot een oplossing te komen.

Vanzelfsprekend bereikbaar

Als Forward willen wij kwesties tussen zorginstelling en cliënt of bewindvoerder beheersbaar houden. Niet groter maken dan nodig, maar met persoonlijke aandacht en heldere communicatie naar een resultaat werken. Omdat communicatie daarin essentieel is, zorgen wij voor een goede bereikbaarheid. Een telefoontje van een kwartier kan al de oplossing zijn. In meer gecompliceerde zaken, zoals een verschil van inzicht tussen Bestuur en Raad van Toezicht, telt voor ons een heldere, resultaatgerichte communicatie. Een conflict mag immers nooit leiden tot een disfunctioneren van de instelling. Want ook bij deze conflicten telt: de cliënt staat op 1.

Neem contact met ons op

Voor al uw juridische vragen over de zorg kunt u terecht bij Forward Advocaten