Volg ons op Linkedin

Linkedin

Medezeggenschapsrecht

Grote ondernemingen met 50+ medewerkers zijn verplicht om een ondernemingsraad (OR) in werking te stellen. Het medezeggenschaprecht uit zich in kleinere ondernemingen via personeelsvertegenwoordiging of een algemene personeelsvergadering. Op deze manier worden werknemers betrokken bij de totstandkoming van belangrijke beleidsbeslissingen. Wanneer een onderneming deel uitmaakt van een groep van ondernemingen of een deel van de personeelsvertegenwoordiging op internationaal niveau plaatsvindt is een combinatie hiervan mogelijk.

Het is verstandig om voor het maken van belangrijke beleidsbeslissingen zoals wijziging van arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, herstructureringen, herfinancieringen, fusies en overnames contact op te nemen met één van onze specialisten.