Volg ons op Linkedin

Linkedin

PRIVACYVERKLARING FORWARD ADVOCATEN

Persoonsgegevens

Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van Forward Advocaten. In
deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Forward Advocaten omgaat met
de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets
kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een
persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven
worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen,

telefoonnummers.

Forward Advocaten vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons
verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële)
klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.


Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen
bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen,
werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen
communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.


U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de
hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden
uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen
van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van
uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte
verstrekt. Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden uw
persoonsgegevens tot slot doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Direct marketing

Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens
bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen
van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen.
Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen
prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer,
tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen
die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van tracking cookies indien u daar toestemming voor heeft
gegeven. Dit doen wij om informatie te verzamelen over uw internetgedrag zodat wij u
gericht aanbiedingen kunnen doen. U mag uw toestemming te allen tijde intrekken. Uw
gegevens worden maximaal één jaar bewaard.

Wij plaatsen daarnaast functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website
eenvoudig te maken.

Bewaarperiode persoonsgegevens

 • Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw
  persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
 • Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens
  bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de
  overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen
  met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de
  Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens
  verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht:

 • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
 • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.


Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Forward Advocaten

Docklands 1d
5026 SL Tilburg

T: 088 6007 800

info@forwardadvocaten.nl


Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is ingegaan per 19 mei 2018. Forward Advocaten behoudt zich het
recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat,
zal Forward Advocaten u daar van op de hoogte brengen.