Volg ons op Linkedin

Linkedin

Vermogen en alimentatie, wel of niet interen?

Forward week24c website

De berekening van alimentatie staat in beginsel los van de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat ook als u onder koude uitsluiting gehuwd bent, partneralimentatie aan de orde kan zijn. Maar hoe zit het nu als uw ex-partner aanspraak maakt op partneralimentatie, terwijl hij/zij over vermogen beschikt? Moet u dan toch partneralimentatie betalen?

Over die vraag ging de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 4 februari 2021. Ik schreef hierover bijgaande bewerking voor het tijdschrift Rechtspraak Familierecht van Kluwer. In dit stuk constateer ik dat uit de gepubliceerde rechtspraak volgt dat van alimentatiegerechtigden met vermogen in veel gevallen gevergd kan worden dat zij daarop interen om in hun huwelijksgerelateerde behoefte te voorzien. Daarbij wordt gekeken welk bedrag de alimentatiegerechtigde nodig heeft, welke verdiencapaciteit hij/zij heeft en met welk bedrag en hoe lang moet worden ingeteerd op het vermogen om in de aanvullende behoefte te voorzien. Voor de alimentatieplichtige geldt dat deze er verstandig aan doet om hierover in een procedure en concreet en onderbouwd standpunten in te nemen.

Overigens kan van de alimentatieplichtige onder omstandigheden ook verlangd worden dat hij/zij zijn vermogen of het rendement daarop aanwendt om aan de alimentatieplicht te voldoen.

Klik hier voor de link naar het artikel: RFR 202175 In hoeverre kan van een alimentatiegerechtigde worden gevergd dat hij inteert op zijn v

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Geeske van campen Forward Advocaten

Geeske

van Campen

Advocaat

Vestiging ’s-Hertogenbosch

Spread the word. Share this post!