Volg ons op Linkedin

Linkedin

Naar transparantie en efficiëntie: de innovatieve wijzigingen in het bewijsrecht

1200x800 0054 bdf9438

De gepubliceerde Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht introduceert een aantal wijzigingen in het bewijsrecht van civiele procedures. Deze wet zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2025. Deze wet is bedoeld om het proces van bewijslevering in rechtszaken te vereenvoudigen en om ervoor te zorgen dat belangrijke informatie beter toegankelijk is voor alle betrokken partijen. Wat zijn de belangrijkste veranderingen die voortvloeien uit de nieuwe wet?

Vereenvoudiging van bewijsleveringsopties:

Na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet krijgen partijen meer mogelijkheden om voorafgaand aan een procedure via de rechter informatie en bewijs te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld via een gecombineerd verzoek waarin verschillende bewijsverrichtingen worden gevraagd, zoals een getuigenverhoor in combinatie met een deskundigenonderzoek.

Verduidelijking van het inzagerecht:

Na de inwerkingtreding van deze nieuwe wet wordt het recht op inzage in documenten bij andere partijen verduidelijkt en uitgebreid naar moderne vormen van informatie, zoals computerbestanden. Ook wordt het mogelijk om inzage te krijgen in documenten die in het bezit zijn van derden die geen partij zijn in het geschil.

Actieve rol voor de rechter bij bespreken van feiten:
Rechters hebben de taak om tijdens de zitting de feiten en argumenten van beide partijen te bespreken en te beoordelen. Ze kunnen vragen stellen aan de partijen en getuigen om de zaak beter te begrijpen en een weloverwogen beslissing te nemen.

De nieuwe wet verheldert dat de rechter actief kan spreken met partijen over de feiten die zij aanvoeren, om te voorkomen dat bepaalde feiten onbedoeld onderbelicht blijven of verkeerd worden geïnterpreteerd.

Bewijsbeslag en proces-verbaal van constateringen:

De nieuwe wet legt de mogelijkheid vast om bewijsmateriaal veilig te stellen door beslag te laten leggen, en om een gerechtsdeurwaarder te vragen om een bepaalde feitelijk toestand objectief te beschrijven in een proces-verbaal van constateringen.

Deze wijzigingen hebben tot doel het bewijsproces efficiënter en eerlijker te maken, met meer duidelijkheid voor alle betrokkenen. Ze kunnen leiden tot een verbetering van de rechtsgang en een snellere afhandeling van civiele zaken.

Wil je meer weten over deze wet of het voeren van een civiele procedure? Neem contact op met Forward Advocaten

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Robin schelvis Forward Advocaten

Robin

Schelvis

Advocaat

Vestiging Tilburg

Spread the word. Share this post!