Volg ons op Linkedin

Linkedin

Belangrijke juridische update voor verhuurders!

appartementen

In de wereld van huurcontracten kunnen situaties ontstaan waarbij zowel huurders als verhuurders voor uitdagingen komen te staan. Een recente uitspraak van de Hoge Raad (HR 15 maart, ECLI:NL:HR:2024:389) werpt licht op een dergelijke kwestie: de mogelijkheid voor verhuurders om het verschaffen van huurgenot op te schorten. Laten we deze zaak eens onder de loep nemen en kijken wat dit betekent voor u als verhuurder.

In deze casus huurde een bakkerij bedrijfsruimte, maar op een gegeven moment stopte ze met het betalen van de huur. Enige tijd later verliet ze vrijwillig de gehuurde ruimte. De verhuurder besloot daarop de sloten te vervangen, waardoor de bakkerij geen toegang meer had tot de ruimte. Daarna heeft de verhuurder de ruimte aan een ander verhuurd en bij de rechter van de huurder de huurachterstand en ontbinding van de huurovereenkomst gevorderd. Bij de rechter stelde de huurder dat de verhuurder onrechtmatig had gehandeld, omdat de verplichting tot het verschaffen van huurgenot niet was nagekomen. Tevens werd er schade gevorderd.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een verhuurder recht heeft om het verschaffen van huurgenot op te schorten als reactie op het niet nakomen van de betalingsverplichting door de huurder. Dit betekent dat wanneer een huurder stopt met het betalen van de huur en de ruimte vrijwillig verlaat, de verhuurder zijn verplichting om huurgenot te verschaffen mag opschorten en gerechtigd is om de sloten te vervangen. Belangrijk is te benadrukken dat deze opschortingsbevoegdheid niet inhoudt dat de verhuurder het recht heeft om de huurovereenkomst te ontbinden. Deze uitspraak betekent ook niet dat u als verhuurder onmiddellijk de sloten mag vervangen als er niet betaald wordt. De ontbinding van een huurovereenkomst kan alleen door de rechter plaatsvinden. Met andere woorden, de verhuurder kan het huurgenot opschorten, maar dit betekent niet automatisch het einde van de huurovereenkomst. Verder kan de verhuurder praktisch alleen zo opschorten als de huurder vrijwillig uit de ruimte is vertrokken.

Als verhuurder biedt deze uitspraak u een extra juridisch middel om om te gaan met wanbetaling van huur. Door het opschorten van het huurgenot kunnen verhuurders druk uitoefenen op de huurder om hun betalingsverplichtingen na te komen, zonder meteen naar de rechter te stappen. Mocht u verdere vragen hebben over deze kwestie of juridisch advies nodig hebben met betrekking tot de opschorting van huurgenot en/of ontbinding van de huurovereenkomst staan mr. Dennis Janssen (d.janssen@forwardadvocaten088 600 7800) en het Forward Team voor u klaar.

Vragen over dit artikel? Neem contact op:

Vierkant

Dennis

Janssen

Advocaat

Vestiging Boxtel

Spread the word. Share this post!